Cała treść

Trwa nabór projektów do VII edycji konkursu Lider ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD – ITS zaprasza producentów i usługodawców rozwiązań ITS, samorządy i administrację, kadrę naukową oraz absolwentów wyższych uczelni do zgłaszania swoich projektów do udziału w kolejnej, siódmej edycji konkursu LIDER ITS 2016. Zgłoszenia do konkursu można przesłać pocztą tradycyjną do dnia 07 marca 2016 r.
Swoim patronatem konkurs objęło już: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.
Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz siódmy statuetka LIDER ITS 2016 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2015 roku w czterech kategoriach:

  • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
  • najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
  • najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
  • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2016 nastąpi podczas IX Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2016, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2016 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.itspolska.pl w zakładce LIDER ITS, formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj.