Cała treść

Spotkania brokerskie dla konkursów na 2017 rok z obszaru transport H2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zachęca do udziału w spotkaniach brokerskich poświęconych konkursom zaplanowanym na 2017 rok z obszaru transport w programie Horyzont 2020.
Dotychczas spotkania takie odbywały się wyłącznie w Brukseli. Tym razem, dzięki staraniom Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE Komisja Europejska zgodziła się, aby spotkania brokerskie odbyły się podczas konferencji TRA 2016 21 kwietnia 2016 r. w Warszawie.
Dodatkową zaletą tych spotkań jest to, że zaplanowano je:

  • kilka miesięcy przed ogłoszeniem konkursów, których tematy są już znane a terminy składania przypadają na 2017 rok;
  • odbywają się podczas kongresu TRA2016, na który przyjedzie ponad dwa tysiące przedstawicieli nauki, badań i przemysłu z całej z Europy (i nie tylko) reprezentujących branże transportu drogowego, szynowego, wodnego oraz lotniczego (głównie lotniska) i bez wątpienia wielu z nich weźmie udział w spotkaniach brokerskich.

Udział w spotkaniach brokerskich jest bezpłatny, jednakże warunkiem uczestniczenia w tym wydarzeniu jest rejestracja przynajmniej na jeden dzień (21.04.2016 r.) na płatną konferencję TRA. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE)