Cała treść

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu

Zadanie polega na uruchomieniu Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym oraz o dostępnych Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) lub na parkingach przy drogach należących do Transeuropejskiej sieci transportowej (sieci TEN-T). Krajowy Punkt Dostępowy ma zapewniać możliwość umieszczania informacji przez Dostawców Danych oraz dostępu do informacji dla Odbiorców Danych w czasie rzeczywistym – w zakresie i na zasadach określonych w Umowie. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie „Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu (KPD)” oraz świadczenie Usługi KPD, a także świadczenie usługi wsparcia w zakresie przekazania świadczenia Usługi KPD do Wykonawcy KPD 2 na zasadach określonych w Umowie. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu „CROCODILE”.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu to 4 kwietnia 2016r.

(Źródło: GDDKiA)