Cała treść

PKITS 2016: Ostatnia szansa na przesłanie abstraktu prelegenta!

Jeszcze tylko kilka dni Rada Programowa POLSKIEGO KONGRESU ITS  będzie przyjmowała zgłoszenia wystąpień do kolejnej edycji kongresu. Wszystkich zainteresowanych prezentacją zapraszamy do pilnego zgłaszania swoich propozycji wystąpień.
Dla przypomnienia – tematyka tegorocznego PKITS 2016:

 • Systemy Zarządzania Ruchem – Ocena bieżących wdrożeń procesów;
 • Systemy Zarządzania Ruchem – Nowe potencjalne wdrożenia;
 • Czujniki ruchu;
 • Systemy poboru opłat;
 • Integracja systemów poboru opłat na drogach międzymiastowych – konteksty krajowe i europejskie;
 • e-bilety;
 • Transport publiczny – usługi informacyjne dla podróżnych i platformy multimodalne;
 • e-Call i Systemy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • Informacje pogodowe;
 • Systemy nawigacji satelitarnej;
 • Transport kolejowy;
 • Innowacyjne źródła finansowania wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ITS;
 • Prawo i warunki umowne;
 • Standaryzacja rynku ITS;
 • Systemy parkingowe;
 • Technologie;
 • Zbieranie danych o ruchu i ich przetwarzanie;
 • Pojazdy autonomiczne;
 • Doświadczenia we wdrażaniu systemów ITS w miastach.

(Źródło: ITS POLSKA)