Cała treść

Polsko-brytyjskie spotkania biznesowe, 8 marca 2016 r., Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu Ambasady Brytyjskiej do udziału w polsko-brytyjskich spotkaniach biznesowych, które odbędą się 8 marca 2016 r., w Warszawie.
Spotkania adresowane są do firm reprezentujących m. in. branżę lotniczą, motoryzacyjną, maszynową, technologii 3D, teleinformatyczną.
W dniach 7 – 8 marca br. Ambasada Brytyjska gościć będzie w Warszawie GREAT Mega Mission – misję handlową firm brytyjskich zainteresowanych rozwojem współpracy z polskimi firmami. Misja ta jest częścią długofalowego planu rządu brytyjskiego, którego celem jest zachęcenie jak największej liczby brytyjskich firm do prowadzenia działalności za granicą, a w szczególności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Delegacja składa się z 20 firm brytyjskich reprezentujących sektor zaawansowanych technologii produkcji (Advanced Manufacturing). Firmy te są zainteresowane zapoznaniem się z rynkiem polskim oraz nawiązaniem wstępnych kontaktów biznesowych z firmami polskimi.
Oficjalnym językiem spotkań będzie jęz. angielski. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną możliwą liczbę spotkań o zapisach na poszczególne spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się tutaj.

(Źródło: PARP)