Cała treść

Sesja Naukowa podczas IX Polskiego Kongresu ITS

Wychodząc naprzeciw potrzebom ściślejszej współpracy przemysłu z nauką, Stowarzyszenie ITS POLSKA, jako organizator Polskiego Kongresu ITS, pragnie poszerzyć Kongres o dodatkową Sesję Naukową. Pierwsza Sesja Naukowa zostanie zorganizowana we współpracy z Miastem St. Warszawą. Podczas tej Sesji Naukowej zostaną zaprezentowane prace naukowe i badawcze, których wyniki rokują ich zastosowanie w praktyce.
Dodatkowo zaktualizowany zostanie składy Rady Programowej Kongresu poprzez zwiększenie udziału przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego. Zagwarantuje to, że prace młodych polskich naukowców, zakwalifikowane do przedstawienia na Sesji Naukowej, spełnią oczekiwania odbiorców, w tym sektora prywatnego, jako prace potencjalnie nadające się do praktycznych zastosowań. Między innymi, da to szansę młodym pracownikom nauki na zaprezentowanie się pracodawcom lub przyszłym partnerom biznesowym. Organizacja Sesji Naukowej wyjdzie także naprzeciw oczekiwań sektora nauki i jego rosnącemu zapotrzebowaniu na czas konferencyjny podczas Kongresów ITS.

(Źródło ITS POLSKA)