Cała treść

Dziesiątki skrzyżowań, kamery, pomiar ruchu – Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie

70 skrzyżowań, 60 kamer monitoringu, 16 stacji pomiarów ruchu, rozbudowane centrum sterowania – to Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie. W dwóch ostatnich latach system objął kolejne 29 skrzyżowań.
Głównym zadaniem zarządzanego przez ZDM systemu jest poprawa płynności i warunków ruchu w mieście.
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem łączy działanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i sterowanie ruchem w mieście. Początki systemu sięgają 2008 roku. Dziś obejmuje on 70 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, 60 kamer monitoringu, 16 stacji pomiarów ruchu, 5 tablic zmiennej treści, a także sterowanie priorytetem dla tramwajów w Al. Jerozolimskich oraz system sterowania Tunelem Wisłostrady.
Początkowo system obejmował obszar Powiśla, a także ciąg Al. Jerozolimskich i Wisłostrady. W ostatnich dwóch latach (2014-2015) do systemu zostało dołączonych 29 kolejnych.
Okazją do objęcia systemem kolejnych ciągów ulic była również budowa II linii metra. Dzięki ZSZR możliwe jest skuteczniejsze utrzymanie płynności ruchu, poprawa warunków ruchu i jego uporządkowanie, ale też skrócenie czasu przejazdu. Sercem systemu jest Centrum Zarządzania. To tu, na dużych ekranach, wyświetlane są obrazy z kamer drogowych. Choć system działa automatycznie, operator może na bieżąco monitorować pracę urządzeń, zarządzać informacją o stanie ruchu i w razie potrzeby wprowadzać zmiany w parametrach sterowania ruchem.
Źródłem danych dla systemu są liczne czujniki, detektory i stacje pomiarowe. W system włączone są pętle indukcyjne (detektory zainstalowane w nawierzchni ulicy), kamery i stacje pomiarowe Traffic Eye Universal, wykorzystujące detektory podczerwieni.
Detektory te służą do wykrywania pojazdów na wlotach skrzyżowań. Także przy ich pomocy do centrum sterowania przekazywane są dane o aktualnym natężeniu ruchu i prędkościach pojazdów. Źródłem danych o otoczeniu i stanie środowiska są stacje pogodowe i stacje pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Do systemu włączono infrastrukturę, związaną ze sterowaniem ruchem w tunelu Wisłostrady, wzbogaconą o wideodetekcję, pozwalającą wykrywać niebezpieczne zdarzenia w tunelu.

(Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie)