Cała treść

Rower miejski w Łodzi

Znana jest już lokalizacja stu pierwszych stacji łódzkiego roweru publicznego. System, w ramach którego wypożyczyć będzie można 1000 jednośladów dostarczy firma Nextbike za ponad 12 mln zł. Wygląd terminali będzie spójny z Systemem Informacji Miejskiej, a na każdym z nich dostępna będzie mapa z lokalizacją wszystkich stacji.
Większość stacji będzie usytuowana w centrum Łodzi. Priorytetem było powstanie stacji w niewielkich odległościach od siebie, tak by można było swobodnie przejść się między punktami, jeśli w jednym z nich wszystkie pojazdy byłyby już wypożyczone. System umożliwia natomiast zostawienie roweru na wybranej stacji, nawet jeśli wszystkie miejsca są na niej zajęte.
Rowery miejskie, które wyjadą już niebawem na łódzkie ulice to ciemnoszare jednoślady z niską ramą, błotnikami, oświetleniem, koszykiem i zabezpieczeniem umożliwiającym przypięcie go w innym miejscu niż stacja dokująca. Będą wyposażone również w moduły GPS. Odczyt będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie na wypadek kradzieży. Przede wszystkim jednak dostarczy informacji o trasach, którymi poruszają się mieszkańcy. Dane będą wykorzystywane przy projektowaniu kolejnych dróg rowerowych w Łodzi.
Pierwsze 20 minut korzystania z roweru będzie bezpłatne. Za pierwszą godzinę zapłacimy złotówkę, drugą 3 zł, a każdą następną 5 zł. Możliwe również będzie wypożyczenie dwóch rowerów przez jednego użytkownika. Rower będzie można wypożyczyć po zalogowaniu w terminalu.

(Źródło: Urząd Miasta Łodzi)