Cała treść

Polityka transportowa w Krakowie

Warto wiedzieć, że Kraków był pierwszym polskim miastem, które już w 1993 roku przyjęło politykę transportową zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dokument został zaktualizowany w 2007 roku, jednak czas jego obowiązywania skończył się w 2015 roku. Dlatego Miasto przygotowało projekt nowej polityki transportowej na lata 2016–2025.
Polityka transportowa miasta to dokument o ogólnym charakterze, określający cele i priorytety miasta w zakresie przyszłego rozwoju systemu transportu. Dzięki temu, że Kraków od lat w przypadku tej dziedziny kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, udaje się utrzymać wysoki, 36 proc. wskaźnik udziału komunikacji zbiorowej w podróżach. I to mimo przybywającej liczby samochodów w Krakowie. – Pozycja komunikacji miejskiej jest nadal silna, dzięki realizowanym inwestycjom – szczególnie rozbudowie linii tramwajowych, zakupom nowego taboru, a także utrzymywaniu cen za przejazd na niezmienionym poziomie – mówi Tadeusz Trzmiel, zastępca Prezydenta Krakowa.
Do 25 marca br. mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać uwagi do Projektu uchwały rady Miasta Krakowa w sprawie Polityki Transportowej na lata 2016–2025.
Wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ich uwzględnienia w uchwale RMK, przy udziale ekspertów wchodzących w skład zespołu przygotowującego podstawową wersję treści nowej Polityki Transportowej.

(Źródło: Urząd Miasta Krakowa)