Cała treść

Geoankieta w sprawie komunikacji miejskiej w Łodzi

Łodzianie mogą wziąć udział w specjalnej ankiecie. Uzyskane informacje mają pomóc MPK w zlokalizowaniu najczęściej używanych tras, przystanków i ich punktualności w kursowaniu autobusów i tramwajów.
Tomasz Jakubiec, dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Łodzi uważa, że dzięki ankiecie każdy mieszkaniec może wziąć udział w konsultacjach społecznych, dotyczących transportu zbiorowego. Elektroniczny formularz będzie mógł wypełnić każdy pasażer, a dzięki systemowi geolokacji komputer wskaże, w jakim rejonie najczęściej porusza się ankietowany.

(Źródło: Urząd Miasta Łodzi)