Cała treść

Porozumienie o współpracy między Politechniką Świętokrzyską a Instytutem Kolejnictwa

W dniu 23 lutego 2016 roku podpisane zostało Porozumienie o współpracy między Politechniką Świętokrzyską a Instytutem Kolejnictwa z siedzibą w Warszawie.
Celem niniejszego porozumienia jest nawiązanie współpracy polegającej na  wymianie informacji w zakresie innowacji w branży kolejowej, określeniu możliwości realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowych produktów i technologii ich produkcji oraz ich wdrożenie w skali pilotażowej i przemysłowej.
Współpraca dotyczy również ściślejszego dostosowania realizowanych badań naukowych do oczekiwań sektora B+R przedsiębiorców w obszarach inżynierii materiałowej i eksploatacji taboru kolejowego, oraz określeniu celów badawczych pod kątem pozyskania partnerów przemysłowych celem ubiegania się o wspólne projekty.
Obydwie strony porozumienia będą prowadziły wymianę na płaszczyźnie wydanych publikacji nt. prowadzonych prac naukowych.

(Źródło: Instytut Kolejnictwa)