Cała treść

SUMP w praktyce

W piątek, 11 marca 2016 roku, Zarząd Transportu Miejskiego gościł uczestników IV Warsztatów sieci CiViNET Polska.
Sieć CIVINET Polska została zawiązana z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest współfinansowana w ramach projektu CIVITAS CAPITAL.
Inicjatywa CIVITAS wdrożona przez Komisję Europejską w 2000 r. ma na celu wspieranie ambitnych miast europejskich we wprowadzaniu i testowaniu innowacyjnych środków na rzecz poprawy transportu miejskiego.
CIVINET Polska to sieć dedykowana jednostkom administracji samorządowej oraz wszystkim innym organizacjom zainteresowanym zrównoważoną mobilnością, której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu działań poprawiających transport w miastach.
Misją Sieci jest wymiana doświadczeń oraz najlepszych praktyk w zakresie rozwoju i wdrażania polityk, strategii i działań zrównoważonej mobilności miejskiej.
Kolejne, czwarte warsztaty, dedykowane były tworzeniu SUMP – Zrównoważonych Planów Mobilności. Przedstawiciele wielu miast, w tym Gdańska, Gdyni, Krakowa, Skawiny i Warszawy, prezentowali praktyczne aspekty opracowywania planów.

(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy)