Cała treść

O polityce przewozowej na Mazowszu

„Innowacje w transporcie publicznym” to tytuł konferencji, która odbyła się Nadarzynie. Organizację transportu w województwie mazowieckim omówił, otwierając konferencję, marszałek Adam Struzik.
Marszałek Adam Struzik przypomniał, że przewozy drogowe na Mazowszu realizują przewoźnicy komercyjni, co z jednej strony zapewnia dużą konkurencję na rynku, z drugiej utrudnia zarządzanie transportem na szczeblu wojewódzkim, czego konsekwencją jest brak integracji, przede wszystkim taryfowej, rozkładowej, skomunikowania z innymi środkami transportu publicznego. Jednym z kluczowych aspektów integracji, dającym perspektywy dla rozwiązań innowacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, jest system opłat za przejazd. Przejrzysty układ  taryf i systemów biletowych ułatwia korzystanie z transportu zbiorowego. Istotny z punktu widzenia pasażera jest również komfort podróży, który zależy od warunków oferowanych przez poszczególnych przewoźników. W przewozach o charakterze wojewódzkim brakuje udogodnień w pojazdach, tj dostęp do internetu, gniazdek elektrycznych czy miejsca dla każdego pasażera.
Jedną z szans poprawy sytuacji, jakie wskazał marszałek Adam Struzik, są uchwalane plany transportowe, które określają docelowy model transportu publicznego. Z uwagi na konieczne zaangażowanie znacznych środków finansowych w realny wpływ na stworzenie spójnego systemu transportowego są one bardzo ostrożne, ale stanowią narzędzie, które w przyszłości może stworzyć zintegrowany system transportowy, zapewniający pożądaną jakość przewozów na terenie Mazowsza. Przykład jak mogą funkcjonować przewozy w transporcie drogowym, pokazują konkurujący przewoźnicy na trasach międzywojewódzkich, oferujący komfortowe autobusy wyposażone w toalety, miejsca dla niepełnosprawnych, dostęp do internetu oraz gniazdka elektryczne, a także systemy rezerwacji biletów oraz informowanie podróżnych o opóźnieniach.
Ważnym elementem polityki transportowej Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz przewoźników kolejowych są inwestycje w tabor kolejowy. Z jednej strony jest to modernizacja eksploatowanego parku taborowego i dostosowywanie do pożądanych warunków podróży, z drugiej – zakup nowoczesnego taboru z wykorzystaniem środków unijnych, wyposażonego w nowoczesne rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo (pojazdy wyposażone w elementy pochłaniające zderzenia, system monitoringu), komfort i wygodę podróży. Efektem prowadzonych inwestycji jest 100 proc. wymiana parku taborowego WKD, a w przypadku spółki Koleje Mazowieckie 33,3 proc. parku taborowego to pojazdy nowe, 33,3 proc. pojazdy zmodernizowane a kolejne 33,3 proc. to pojazdy, które zostaną w najbliższej perspektywie zmodernizowane bądź zastąpione pojazdami nowymi. Prowadzone są inwestycje też w infrastrukturę pozwalającą na utrzymanie pojazdów w czystości (eksploatacja myjni całopociągowej w Tłuszczu), w urządzenia umożliwiające szkolenie maszynistów (symulator jazdy pociągu EN76, w planach jest zakup kompleksowego symulatora umożliwiającego szkolenie maszynistów na różnych typach eksploatowanego taboru) czy też zmianę napięcia (WKD), która pozwoli na zwiększenie efektywności funkcjonowania przewozów.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)