Cała treść

Rekordowe zakończenie targów IT-TRANS 2016. Więcej gości i wystawców i jeszcze bardziej międzynarodowy format – relacja z targów

IT-TRANS 2016Komunikacja publiczna to nadal podstawa systemu mobilności. Aby zapewnić jej przyszłość operatorzy komunikacji publicznej muszą przekształcić się w platformy mobilności, które zintegrują nowe usługi i środki komunikacji. Mobilność idzie coraz bardziej w kierunku usługi dopasowanej do indywidualnych potrzeb klientów. Jest to możliwe dzięki coraz większej cyfryzacji i dostępowi do danych w czasie rzeczywistym. To są najważniejsze wnioski płynące z Międzynarodowych Targów Rozwiązań Informatycznych dla Komunikacji Miejskiej IT-TRANS oraz towarzyszącej im konferencji, które odbyły się w dniach 1- 3 marca w Karlsruhe.
Piąta edycja targów T-TRANS odnotowała rekordowe wyniki. Do Karlsruhe przybyło prawie 5.000 innowatorów z branży komunikacji publicznej, co oznacza wzrost o 36% w porównaniu z rokiem 2014. Znacznie wzrosło również zainteresowanie w skali międzynarodowej; goście targowi przybyli z ponad 60 krajów (2014 było to 51 krajów). Oprócz państw europejskich licznie reprezentowane były również państwa azjatyckie. Odwiedzający targi przybyli z Indii, Japonii, Hongkongu, Chin oraz z Iranu, Brazylii, Chile i Nigerii. Szczególnie wysoki był udział gości z zagranicy w konferencji targów IT-TRANS i wyniósł ponad 70%. Liczba uczestników konferencji wzrosła do 488. Targi były również większe i miały jeszcze bardziej międzynarodowy charakter niż dotychczas. 210 wystawców (2014: 162) z 34 krajów (2014: 26 krajów) zaprezentowało swoje cyfrowe rozwiązania dla komunikacji publicznej w przyszłości.
„Jesteśmy zadowoleni z przebiegu tegorocznych targów IT-TRANS. Rekordowe liczby odwiedzających oraz wystawców, w tym również z zagranicy, dowodzą, że piąta edycja tej imprezy targowej w Karlsruhe, stała się globalnym forum tej branży i była miejscem spotkania innowacyjnych rozwiązań informatycznych i zorientowanej na przyszłość mobilności“, tak podsumowała sukces targów dyrektor Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, pani Britta Wirtz. Tematy konferencji, takie jak Smart Cities czy Smart Mobility, były adresowane do nowych grup docelowych. „Były to, jak dotąd, najbardziej urozmaicone targi IT-TRANS. Pośród uczestników targów pojawili się też oferenci, którzy nie mieli dotychczas nic wspólnego z tradycyjną branżą komunikacji publicznej i nagle zainteresowali się tym tematem“, powiedział Alain Flausch, sekretarz generalny UITP (Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego), współorganizatora targów.

Zadowolenie pośród odwiedzających i wystawców

Zadowolenie odwiedzający i wystawców targów IT-TRANS utrzymuje się niezmiennie na wysokim poziomie. 90 procent gości targowych przyznało targom IT-TRANS najwyższe oceny i zamierza przybyć do Karlsruhe na kolejną edycję targów IT-TRANS w roku 2018. Dla wielu odwiedzających targi IT-TRANS są najważniejszym źródłem informacji; 45 procent ankietowanych podało (2014: 33 procent), że w dziedzinie informatyzacji w komunikacji publicznej odwiedzają tylko targi IT-TRANS. Ponad 90 procent zapytanych stwierdziło, że odwiedzenie targów IT-TRANS poleciliby również innym (2014: 78 procent).
80% uczestników kongresu przyznało mu najwyższe oceny, a prawie 100% chwaliło wyposażenie hali konferencyjnej targów Messe Karlsruhe.
Również wystawcy byli zadowoleni z targów IT-TRANS 2016. Podkreślali oni w szczególności wysoki poziom fachowy gości targowych i kompaktowy format targów, co umożliwia ukierunkowane nawiązywanie kontaktów z istotnymi grupami docelowymi. Już dziś wystawcy zarezerwowali wiążąco prawie dwie trzecie powierzchni wystawienniczej na przyszłej edycji targów IT-TRANS w roku 2018.

Fotorelacja z targów dostępna jest tutaj.

Więcej informacji:

Przedstawicielstwo Targów Karlsruhe w Polsce
Ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Tel. 22 620 71 98, 620 72 98
E-mail: biura@eurotargi.com

(Źródło: Przedstawicielstwo Targów Karlsruhe w Polsce)