Cała treść

Powstanie Biała Księga Innowacyjności!

Rada ds. Innowacyjności rozpoczęła pracę nad Białą Księgą, w której znajdą się m.in. opis rozwoju polskich innowacji oraz wykaz barier i utrudnień w ich wprowadzeniu. Dokument będzie punktem wyjścia do stworzenia „dużej ustawy o innowacyjności”.
Biała Księga Innowacyjności powstanie w oparciu o doświadczenia wszystkich, którzy są zaangażowani we wdrażanie lub opracowywanie nowatorskich i innowacyjnych projektów: od przedsiębiorców i startupowców po naukowców i brokerów innowacji. Tylko w ten sposób będziemy w stanie zebrać informacje na temat możliwości oraz ograniczeń polskiego systemu.
Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych resortów wchodzących w skład Rady ds. Innowacyjności udostępniony został formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego można nadsyłać swoje uwagi, pomysły i komentarze. Konsultacje w tej formie potrwają do 15 kwietnia 2016 r. To jednak dopiero początek pracy.
Analizą nadsyłanych propozycji zajmie się międzyresortowy zespół Rady ds. Innowacyjności. Nadesłane i opracowane w odpowiedni sposób pomysły posłużą do stworzenia pierwszej wersji Białej Księgi. W tej postaci kolejny raz trafi ona do konsultacji w okolicach II-III kwartału 2016 r. Prezentacja ostatecznego dokumentu odbędzie się jesienią – wtedy też ruszą prace nad nową ustawą.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)