Cała treść

Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu – relacja z seminarium

Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Blisko 90 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg, zarządców transportu oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu”, które odbyło się dnia 17 marca br. w Hotelu RAD w Grudziądzu. Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji w Grudziądzu.
Patronat nad seminarium objął Prezydent Grudziądza – Robert Malinowski.
Partnerem wydarzenia został wykonawca Kolejowe Zakłady Łączności a Partnerami merytorycznymi firmy Dilax, MCX Systems oraz Solaris. Patronat medialny objęły: Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy oraz portale www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.
Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnienia dotyczącymi zakresu możliwości rozbudowy sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z systemami ITS ze szczególnym uwzględnieniem sieci tramwajowej, rozwiązań pokładowych i zarządzania taborem, problemów związanych z rozbudową ITS oraz szybkim tramwajem powiązanym z ITS.
Ponadto zaprezentowano realizacje inwestycji tramwajowych m.in. z Bydgoszczy, Olsztyna, Łodzi, Gliwic, Torunia, Warszawy, Poznania oraz Wrocławia.
Część merytoryczną seminarium podzielono na dwa panele, na zakończenie każdego z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów.
Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – Członek Zarządu ITS POLSKA.
W imieniu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu uczestników spotkania przywitał Wiceprezydent – Marek Sikora.Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu
„Grudziądz to najmniejsze miasto w Polsce z tramwajami, ale także jedno z pierwszych miast, w którym jeździły tramwaje. Zakończyliśmy już modernizację sieci tramwajowej, która była najtrudniejszą i najbardziej skomplikowaną inwestycją, jaką do tej pory realizowaliśmy w Grudziądzu. Dotąd nie przeprowadzano inwestycji na tak dużą skalę na obszarze Starego Miasta. Cieszę się, że wykorzystaliśmy niepowtarzalną szansę, by pozyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne, a nasi mieszkańcy już dzisiaj mogą w pełni korzystać ze zmodernizowanej sieci tramwajowej.” – mówił podczas swojego wystąpienia Wiceprezydent miasta Marek Sikora.
„Modernizacja, która została przeprowadzona jest unikatowa na skalę kraju, bowiem nikt wcześniej w takim zakresie nie przeprowadzał remontu tramwaju. Uzyskaliśmy energooszczędny i przyjazny dla pasażerów pojazd. Jednocześnie zrealizowaliśmy inwestycje związane z ITS, m.in. stworzono system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system „zielonej fali” dla tramwajów, pozwalający na skrócenie czasu ich przejazdu. Powstał także budynek Centrali Nadzoru Ruchu.”   – powiedział Paweł Maniszewski, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.
Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas pierwszej części seminarium rozpoczął Zygmunt Użdalewicz, który przedstawił koncepcję tramwaju na Starym Mieście w Grudziądzu.
W dalszej części seminarium Krzysztof Wysocki reprezentujący głównego wykonawcę – KZŁ Bydgoszcz  przedstawił rozwiązania KZŁ dla systemów ITS i smart city.
Damian Iwanowicz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na przykładzie Bydgoszczy zaprezentował korzyści płynące z wdrożenia ITS w komunikacji tramwajowej.
Cykl wystąpień w drugiej części seminarium rozpoczął Dariusz Długaszek z firmy Solaris, który przedstawił systemy i rozwiązania stosowane w tramwajach marki Solaris.
Tomasz Trzajna z KZŁ Bydgoszcz zaprezentował funkcjonalność oraz rozwiązania techniczne systemu KOMTiS wdrożonego w Grudziądzu.
Piotr Krukowski reprezentujący ITS POLSKA przeprowadził analizę systemów biletowych w transporcie publicznym w Polsce.
Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Serię wystąpień zakończyły prezentacje firm Dilax oraz MCX Systems – Partnerów merytorycznych seminarium, które dotyczyły systemu pomiaru i sterowania potokami pasażerskimi oraz funkcjonalności karty płatniczej lub smartfonu jako alternatywy dla biletów papierowych.
Ostatnim punktem części merytorycznej seminarium było losowanie nagród wśród uczestników. Sponsorami nagród były firmy: KZŁ Bydgoszcz, DILAX, Solaris, Raport Kolejowy oraz Raport Tramwajowy.
Zwieńczeniem seminarium był przejazd techniczny uczestników zmodernizowanym tramwajem Duwag oraz zwiedzanie zajezdni tramwajowej oraz Centrali Nadzoru Ruchu w Grudziądzu.
Przedstawiciele firmy KZŁ Bydgoszcz oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji oprowadzili uczestników seminarium po grudziądzkim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

Galeria:

Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu