Cała treść

Model zrównoważonego transportu w Łodzi

Powstał model zrównoważonego transportu w Łodzi, będący propozycją rozwiązań, które pomogą efektywniej i lepiej zarządzać komunikacją publiczną w Łodzi.
Dokument jest wspólnym projektem Biura Strategii Miasta, ZDIT-u, MPK oraz innych wydziałów UMŁ, współpracujących w zespole koordynującym, powołanym przez Prezydenta Miasta Łodzi.
Wszyscy łodzianie będą mogli ocenić zaproponowane rozwiązania podczas konsultacji społecznych.
Główne założenia modelu obejmują:

  • Zwiększenie częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów;
  • Wprowadzenie specjalnego przywileju dla transportu tramwajowego (Obszarowy System Sterowania Ruchem);
  • Ograniczenie pokrywających się linii autobusowych i tramwajowych;
  • Dostosowanie połączeń i taboru do kierunków podróży i liczby pasażerów;
  • Wprowadzenie systemu dowozowych linii autobusowych;
  • Wyznaczenie lokalizacji wspólnych przystanków autobus/tramwaj (AT);
  • Wprowadzenie zmian do siatki połączeń, które uwzględniają położenie dworców i przystanków kolejowych, stacji roweru miejskiego, proponowanych lokalizacji parkingów typu P&R (Park and Ride).

(Źródło: Urząd Miasta Łodzi)