Cała treść

Rozpoczynają się Gdańskie Badania Ruchu 2016

Od 4 kwietnia do 11 czerwca br. odbędą się badania ankietowe oraz badania ruchu zbierające informacje o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska.
Już od wtorku 5 kwietnia 40 ankieterów w popołudniowych godzinach rozpocznie badania w gospodarstwach domowych gdańszczan.
A to nie wszystko, bowiem badania prowadzone będą także w środkach komunikacji miejskiej, na gdańskim lotnisku, w punktach liczenia pojazdów i poprzez wideorejestrację potoku pojazdów na skrzyżowaniach. Wynikiem prowadzonych badań będzie opracowanie nowego transportowego modelu symulacyjnego dla miasta
Gdańskie Badania Ruchu 2016 to projekt realizowany przez firmę VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska. Będą to pierwsze od 2009 roku tak kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska.
Gdańskie Badania Ruchu składają się z czterech głównych zadań:
– badań ankietowych w gospodarstwach domowych,
– badań ankietowych w Porcie Lotniczym w Gdańsku,
– badań napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego.
– efektem badań będzie zwizualizowanie przemieszczeń transportowych na mapie Gdańska zarówno w transporcie indywidualnym, jak i zbiorowym.
Model ruchu, który powstanie na podstawie prowadzonych badań, będzie narzędziem do wykonywania prognoz i analiz transportowych, pozwalającym na nowoczesne planowanie i zarządzanie systemem transportowym w mieście. Model umożliwi planowanie systemów transportowych, projektowanie układów transportowych oraz zarządzanie systemami transportowymi.
Pozwoli także na analizę wpływu budowy nowej drogi lub zamknięcia istniejącej na ruch w mieście, dopasowanie tras linii transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców, określić wpływ nowej zabudowy (mieszkaniowej, przemysłowej) na ruch w mieście oraz na analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

(Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku)