Cała treść

Innowacje miejskie inspirowane przez naturę

Obecnie ponad 70% ludności Europy żyje w miastach. Według demografów w połowie stulecia liczba ta może wzrosnąć do ponad 80%. Oznacza to, że w 2050 r. liczba mieszkańców miast zwiększy się o 36 milionów ludzi, którzy będą potrzebowali mieszkań, zatrudnienia oraz opieki.
Jest to nie lada wyzwanie, a odpowiedzią na nie mogą być innowacje miejskie inspirowane przez naturę. Na opracowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań Komisja Europejska w programie Horyzont 2020 przeznaczyła 128 mln euro. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)