Cała treść

Start drugiego naboru projektów Interreg Europa

Do 13 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie międzynarodowych projektów w drugim naborze Programu Interreg Europa.
Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP. Wspierane będą działania służące przejściu na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz służące ochronie środowiska i promowaniu efektywnego gospodarowania zasobami. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy m.in. wśród instytucji i władz publicznych, podmiotów prywatnych o charakterze non-profit posiadających osobowość prawną z Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Mogą one współpracować nad wybraną dziedziną polityki.
Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 359 mln euro. Wspólny Sekretariat zaleca, by dofinansowanie z EFRR dla projektu wynosiło od 1 do 2 mln euro.  Wsparcie (refundacja), wynosi odpowiednio dla władz i instytucji publicznych do 85%,  a prywatnych podmiotów non profit – do 75% kosztów kwalifikowalnych.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)