Cała treść

Pierwsze oficjalne wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) w roku 2015

W roku 2015 na całej sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA został przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu (GPR). Przez cały ubiegły rok, w wybrane dni pomiarowe, w ponad 1900 punktach pomiarowych na drogach krajowych można było zauważyć tabliczki z napisem „Pomiar ruchu” oraz stojących przy nich obserwatorów lub sprzęt do wideorejestracji – w punktach tych wykonywane było zliczanie przejeżdżających pojazdów.
Głównym celem GPR jest uzyskanie podstawowych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, w tym przede wszystkim Średniego Dobowego Ruchu Rocznego (SDRR). Pomiary generalne przeprowadzane cyklicznie co 5 lat są podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym w Polsce, a zebrane dane są wykorzystywane przez administrację drogową m.in. do realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem sieci drogowej.
Obecnie ukończony został pierwszy etap przetwarzania zebranych danych, czego efektem jest m.in:

  • publikacja opracowania pt. „Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych” zawierająca podstawowe wyniki przeprowadzonego w zeszłym roku pomiaru generalnego;
  • tabelaryczne zestawienie wyników SDRR na poszczególnych odcinkach pomiaru generalnego, wraz ze strukturą rodzajową ruchu;
  • mapa prezentująca wielkości SDRR na sieci dróg krajowych.

Szczegółowe opracowanie wyników pt. „Ruch Drogowy 2015” będzie dostępne w październiku 2016r.
Najważniejsze wnioski i spostrzeżenia:

  • SDRR w roku 2015 na sieci dróg krajowych wyniósł 11178 poj./ dobę;
  • Ruch na drogach krajowych w stosunku do roku 2010 wzrósł o 14%;
  • Szeroki program budowy dróg szybkiego ruchu przyniósł pierwsze efekty w postaci zmniejszenia się o ponad 400 km długości dróg jednojezdniowych obciążonych ruchem powyżej 15 tys. poj./dobę, co przekłada się bezpośrednio na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że 40% pracy przewozowej na całej sieci dróg krajowych jest obecnie przenoszone głównie przez autostrady i drogi ekspresowe;
  • Najbardziej obciążone odcinki dróg krajowych (ruch powyżej 100 tys. poj./dobę) – trasa S8 w Warszawie, droga ekspresowa S86 na odcinku Sosnowiec-Katowice oraz autostrada A4 na odcinku przejścia przez Katowice.

(Źródło: GDDKiA)