Cała treść

Krajowa Polityka Miejska – plan działania

“W związku z rozpoczęciem działań związanych z wdrażaniem „Krajowej Polityki Miejskiej 2023” oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju konieczne jest kontynuowanie debaty o priorytetowych zagadnieniach związanych z realizacją polityki miejskiej” – poinformował wiceminister Paweł Chorąży otwierając konferencję „Krajowa Polityka Miejska 2023 – plan działania”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, korporacji samorządowych, świata nauki oraz ruchów miejskich.
“Krajowa Polityka Miejska stanowi własność wszystkich tych, dla których kwestie związane z miastami są bliskie” – tak o rządowym dokumencie wspierającym rozwój polskich miast mówił wiceminister Paweł Chorąży.
Przejściu w fazę realizacji Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) towarzyszy potrzeba wpisania jej w szerszą wizję rozwoju kraju, której główne elementy zostały zarysowane w Planie na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju.
“Polityka miejska odnosząc się do rozwoju wszystkich miast, niezależnie od ich wielkości, a także terytoriów połączonych z nimi funkcjonalnie, stanowi jeden z kluczowych obszarów koncentracji działań Ministerstwa Rozwoju w pracach nad Strategią” – powiedział wiceminister
Konferencja opierała się na dwóch blokach tematycznych. Podczas pierwszego przedstawiono działania zaproponowane w KPM w kontekście prac nad założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju. W drugiej części spotkania odbyła się debata  z udziałem zaproszonych gości, a temat priorytetów w realizacji Krajowej Polityki Miejskiej. Rozmawiano przede wszystkim o zagadnieniach związanych kształtowaniem przestrzeni, monitorowaniem polityki miejskiej, funkcjonowaniem miast w szerszym obszarach funkcjonalnych, wyzwaniami rewitalizacji, dostępem do dobrych praktyk/wzorców czy kształceniem wykwalifikowanych kadr administracji publicznej.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)