Cała treść

Konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020”

Ministerstwo Rozwoju (MR) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020”, w terminie 13 kwietnia ­– 16 maja 2016 r.
Plan Transportowy dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 przedstawia stan rozwoju transportu w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej oraz wnioski i rekomendacje co do priorytetowych inwestycji w zakresie transportu drogowego.
Prognoza oddziaływania na środowisko powstała, by ocenić potencjalne i rzeczywiste skutki dla środowiska, jakie będzie miała realizacja Planu. Podstawą do oceny skutków jest analiza stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych w projekcie dokumentu.
W ramach konsultacji „Prognozy…” 27 kwietnia 2016 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju (Sala Kinowa, wejście od ul. Wspólnej 2/4) odbędzie się konferencja, podczas której zaprezentowana zostanie „Prognoza…” wraz z Planem, a także odbędzie się dyskusja na ich temat.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)