Cała treść

Dobiegają końca prace nad Białą Księgą Innowacyjności

Rada ds. Innowacyjności rozpoczęła prace nad Białą Księgą, w której znajdą się m.in. opis rozwoju polskich innowacji oraz wykaz barier i utrudnień w ich wprowadzeniu. Dokument będzie punktem wyjścia do stworzenia „dużej ustawy o innowacyjności”.
Biała Księga Innowacyjności zostanie opracowana na podstawie opinii i doświadczeń wszystkich, którzy są zaangażowani we wdrażanie lub opracowywanie nowatorskich i innowacyjnych projektów: od przedsiębiorców i startupowców po naukowców i brokerów innowacji.
Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych resortów wchodzących w skład Rady ds. Innowacyjności udostępniony został formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego do 15 kwietnia 2016 r. można nadsyłać swoje uwagi, pomysły i komentarze.
Więcej na stronie MNiSW.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)