Cała treść

Nieformalne spotkanie ministrów ds. transportu i środowiska w Amsterdamie

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r.  w Amsterdamie odbywa się zorganizowane przez prezydencję holenderską nieformalne spotkanie ministrów ds. transportu i środowiska, którego tematem przewodnim są „Innowacje przyszłości: Inteligentne i Zielone rozwiązania dla zrównoważonego transportu”. Polska podczas spotkania reprezentowana jest przez wiceministra Piotra Stommę.
Podczas czwartkowej sesji poświęconej Inteligentnej Mobilności (Smart Mobility) ministrowie dyskutowali, jakie działania należy podjąć, aby umożliwić rozwój i wykorzystanie na szeroką skalę automatyzacji w prowadzeniu pojazdów oraz nowoczesnych technologii transportowych. Wśród poruszonych kwestii znalazły się też wyzwania związane z legislacją UE w tym zakresie i ochroną danych osobowych.
W trakcie sesji przyjęta została Deklaracja Amsterdamska „Cooperation in the field of connected and automated driving”. Na wniosek Polski do tekstu Deklaracji zostały włączone odniesienia do problematyki niezawodności systemu sterowania pojazdów w świetle rosnącej liczby cyberzagrożeń.
-Kluczowe problemy, z którymi dziś boryka się transport, czyli ograniczone zdolności przepustowości infrastruktury transportowej, rosnące zapotrzebowanie na paliwa, wpływ transportu na środowisko i zmiany klimatu, powinny być inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań i technologii dla zabezpieczania potrzeb transportowych społeczeństwa oraz gospodarki” – powiedział minister P. Stomma w czasie swojego wystąpienia.
Dodatkowo, Minister zapewnił o zainteresowaniu Polski rozwojem nowych technologii w przemyśle motoryzacyjnym, takich jak np. pojazdy autonomiczne. Aktualnie wsparciem rządu objęty jest szeroki katalog działań służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, które jednocześnie powodują ograniczanie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko.
-W tym kontekście należy jednakże podjąć wysiłki mające na celu weryfikację tego typu technologii w kierunku zmniejszenia poziomu ich potencjalnej wypadkowości oraz określenie zasad ich współdziałania z pojazdami konwencjonalnymi w warunkach rzeczywistego ruchu. Kluczowe pozostaje także precyzyjne określenie ich przydatności dla potrzeb transportu publicznego. Dlatego też w ocenie Polski dopuszczenie do ruchu takich pojazdów musi zostać poprzedzone pogłębionymi analizami i testami operacyjnymi. – zauważył minister.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)