Cała treść

Konferencja: Satelity dla społeczeństwa

Nawigacja satelitarna, komunikacja satelitarna oraz obserwacja Ziemi pozwalają na pozyskanie informacji, które mogą być przydatne administracji publicznej w wielu strategicznych sektorach. 19 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbędzie się konferencja na temat wykorzystywania usług opartych na danych satelitarnych w sektorze publicznym – satelity dla społeczeństwa.
Organizatorem konferencji jest Eurisy, Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Polską Agencją Kosmiczną.
W trakcie forum będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób polskie władze publiczne na poziomie lokalnym, regionalnymi i państwowym korzystają z usług satelitarnych w takich sektorach, jak: transport, rolnictwo i ochrona środowiska. Zostaną zaprezentowane i omówione wyniki badania przeprowadzonego przez Eurisy, w którym wzięło udział 49 jednostek sektora publicznego w Polsce.
Konferencja będzie dobrą okazją do:

  • wymiany doświadczeń między przedstawicielami władz publicznych, dotyczących szans, wyzwań i rozwiązań w zakresie wykorzystania danych satelitarnych,
  • zdobycia wiedzy na temat wspierania możliwości korzystania z usług satelitarnych w Polsce,
  • uzyskania informacji na temat inwestycji satelitarnych w Europie, dostępnych usług oraz potrzeb sektora publicznego.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne). Szczegółowe informacje tutaj.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)