Cała treść

Wicepremier Mateusz Morawiecki o roli nowoczesnych sieci transportowych w gospodarce

18 kwietnia 2016 r. wicepremier Mateusz Morawiecki wziął udział w inauguracji międzynarodowej konferencji Transport Research Arena 2016. W debacie pod hasłem Innowacyjne rozwiązania dla mobilności jutra mowa była o uspójnieniu systemu transportowego i jego wpływie na zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i regionalny.
Nowoczesna sieć transportowa pozwalająca na swobodne i szybkie przemieszczanie się osób oraz towarów stanowi jeden z fundamentów konkurencyjności gospodarki, co zostało podkreślone w przyjętym przez rząd Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
“Istotnym impulsem będzie nie tyle podążanie utartymi szlakami rozwoju ośrodków i mechanizmów transportowych, ile raczej poszukiwanie nowych, jak np. transport elektryczny, a także bezzałogowce. Chcemy, by nasz system był bardziej multimodalny niż dotychczas – łączył sieć transportu drogowego, kolejowego, morskiego, śródlądowego i lotniczego” – powiedział wicepremier Morawiecki.
Zaznaczył jednocześnie, że zrównoważony rozwój społeczny i regionalny to położenie nacisku na procesy rozwojowe, nie tylko aglomeracji, ale także mniejszych miast i obszarów wiejskich, przy równoczesnej poprawie dostępności transportowej tych obszarów.
“Dziś najważniejszym aspektem transportu jest czas. Aby zatem uczynić go bardziej efektywnym i wydajnym, stawiamy na bardzo dobry rozwój infrastruktury konwencjonalnej, gęstą sieć połączeń, wykorzystanie innowacji i wyników badań. Dysponujemy środkami na rozwój infrastruktury, zarówno z funduszy unijnych, jak i budżetu państwa i budżetów samorządowych” – poinformował.
Wicepremier Morawiecki oraz sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński uczestniczyli ponadto w spotkaniu z komisarz ds. transportu Violetą Bulc. Jego celem było omówienie kwestii inwestycji na infrastrukturę (m.in. inwestycje w ramach projektów Connecting Europe Facility – CEF), innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu, jak również bieżącej współpracy z Komisją Europejską.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)