Cała treść

Seminarium „System obszarowego zarządzania ruchem w Łodzi”

Już dzisiaj w Łodzi rozpocznie się dwudniowe seminarium pn. „System obszarowego zarządzania ruchem w Łodzi”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi. Partnerem imprezy została firma Sprint a Partnerami Merytorycznymi AB Micro, Axis, Designers, R&G oraz Zakład Inżynierii Ruchu w Bytomiu. Patronat medialny objęły portale www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz www.transinfo.pl. Udział dla przedstawicieli samorządów jest bezpłatny.
Tematyka seminarium obejmie m. in. zagadnienia dotyczące: architektury oraz funkcjonowanie systemu sterowania ruchem w Łodzi, jego główne podsystemy oraz efekty, jakie zostały osiągnięte. Dodatkowo zaprezentowane i omówione zostanie innowacyjne na rynku polskim powiązanie systemów sterowania ruchem w mieście oraz w tunelu. Prelegentami będą przedstawiciele miasta, zarządu dróg oraz głównego wykonawcy i podwykonawców. Drugiego dnia będzie możliwość zwiedzania Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Tuwima w Łodzi z podziałem na grupy.
Zaproszenie uczestnictwa skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg miejskich oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy. Szczegóły dotyczące seminarium znajdują się tutaj.

(Źródło: ITS POLSKA)