Cała treść

Częstochowa przygotowuje plan mobilności miejskiej

Od 18 kwietnia w Częstochowie przeprowadzane jest badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców. Ankieterzy odwiedzą 2 tys. gospodarstw domowych. Ankieta posłuży stworzeniu analizy transportowej, będącej elementem planu mobilności miejskiej.
– W obecnym okresie programowania środków unijnych mamy zapewnione dofinansowanie do inwestycji wspierających  komunikację i transport zbiorowy. Planujemy m.in. zmodernizować linię tramwajową, zainwestować w kolejne nowe tramwaje i autobusy, projektujemy też centra przesiadkowe. Środki chcemy wykorzystać optymalnie, a system komunikacji w mieście udoskonalać zgodnie z wolą częstochowian – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.
Dlatego w kwietniu i maju w Częstochowie na zlecenie Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta, we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu oraz częstochowskim MPK, firma Star ITS przeprowadzi kompleksowe badania ankietowe preferencji komunikacyjnych mieszkańców. Mają one na celu ocenę obecnego systemu komunikacji publicznej i znalezienie jego potencjalnie słabszych stron, a następnie wyznaczenie kierunków – zarówno rozwoju infrastruktury, jak i organizacji przewozów, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Zakres badań obejmie nie tylko tory tramwajowe, przystanki i przebieg linii autobusowych, ale również ścieżki rowerowe, punkty przesiadkowe i politykę parkingową.
W końcowej fazie etapu badań w formie wywiadów bezpośrednich, ankieta udostępniona zostanie także online i każdy zainteresowany częstochowianin będzie miał możliwość jej wypełnienia, a tym samym „dołożenia” swojej opinii w sprawie komunikacji. Ankieta online będzie dostępna w maju, a w końcu czerwca mają być znane wyniki i analiza badań wraz z rekomendacjami na przyszłość.
Ankieta oraz badania ruchu (które będą prowadzone przez Star ITS równolegle) są elementem szerszych działań podjętych przez UM, mających na celu przygotowanie nowej kompleksowej strategii rozwoju miasta powiązanej z miejskim programem rewitalizacji i planem mobilności miejskiej.

(Źródło: Urząd Miasta Częstochowy)