Cała treść

Transport kolejowy: przełomowe porozumienie zapewni pasażerom lepszą jakość usług kolejowych

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła osiągnięte 19 kwietnia br. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej porozumienie w sprawie czwartego pakietu kolejowego. Pakiet ten obejmuje szereg środków, dzięki którym koleje europejskie staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne.
Porozumienie zapewni pasażerom w szczególności poprawę jakości usług kolejowych w UE dzięki stopniowemu otwieraniu krajowych rynków kolejowych. Porozumienie to musi zostać w najbliższych dniach zatwierdzone przez państwa członkowskie i Parlament Europejski. Po przyjęciu wspomniany pakiet przyczyni się do ukończenia procesu tworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, a tym samym do realizacji programu obecnej Komisji dotyczącego bardziej sprawiedliwego i lepiej rozwiniętego jednolitego rynku.
Komisarz UE ds. transportu, Violeta Bulc, powiedziała: „Porozumienie to otwiera nowy rozdział w rozwoju europejskiej sieci kolejowej. Zbyt długo w sektorze kolejowym brakowało impulsów, by dostosowywać go do potrzeb konsumentów, w wyniku czego udział kolei w rynku transportowym stale malał. Stopniowe otwieranie rynku doprowadzi do poprawy jakości świadczonych usług kolejowych. Osiągnięte porozumienie zapewni również nowe możliwości inwestycyjne i będzie sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy w tym sektorze. Zachęci również Europejczyków do korzystania w większym stopniu z transportu kolejowego, co przyczyni się do realizacji naszych celów w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Atrakcyjniejsze koleje oznaczają wygraną na każdym polu”.
Zgodnie z porozumieniem czwarty pakiet kolejowy umożliwi stopniowe otwieranie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję. Stopniowe otwarcie rynku przyniesie szereg korzyści pasażerom, organom publicznym i gospodarce europejskiej jako całości.
Porozumienie musi zostać w najbliższych dniach zatwierdzone przez państwa członkowskie i Parlament Europejski, a następnie zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Oczekuje się, że nastąpi to jesienią 2016 r.

(Źródło: KE)