Cała treść

X Konferencja Naukowo – Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2016

28 kwietnia 2016 roku na Politechnice Warszawskiej, pod hasłem: „Lokalny transport zbiorowy” odbędzie się Jubileuszowa X Konferencja Naukowo – Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2016.
Tegoroczna konferencja będzie poświęcona szerszemu spojrzeniu na funkcjonowanie i możliwości rozwojowe transportu zbiorowego w obszarach zurbanizowanych.
Przedstawione zostaną doświadczenia polskich miast wynikające z wdrażania nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych oraz rozwoju infrastruktury i taboru.
Organizatorami tegorocznej konferencji są:

  • Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej (KNIK);
  • Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów;
  • Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji;
  • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie;
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP (Oddział Warszawa).

Wstęp na konferencję jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, zatem warunkiem udziału w konferencji jest zarejestrowanie się: e-mail: miastoitransport@il.pw.edu.pl.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj.

(Źródło: Politechnika Warszawska)