Cała treść

ITS TYCHY – raport z przebiegu konsultacji społecznych

Zakończyły się konsultacje społeczne nad planowanym projektem ITS Tychy. Miejski Zarząd Ulic i Mostów opublikował raport podsumowujący przebieg i wyniki konsultacji.
Przez trzy tygodnie mieszkańcy Tychów oraz zainteresowani partnerzy mogli składać swoje uwagi dotyczące projektu ITS Tychy. Zebrane opinie zostały poddane ocenie przez powołany do tego celu zespół, który sformułował rekomendacje i przedstawił je do decyzji prezydenta Miasta Tychy.
– Podczas konsultacji mieszkańcy pytali właściwie o wszystko: co to jest ITS, po co zostanie wprowadzony, jakie przyniesie efekty – mówi Arkadiusz Pastuszka z MZUiM, koordynator projektu- Były też pytania dotyczące konkretnych skrzyżowań. Jak się okazało mieszkańcy mieli wiele ciekawych uwag i spostrzeżeń. Część z nich została uwzględniona.
W konsultacjach wzięło udział przeszło 60 osób, które złożyły 35 wniosków, z czego 11 to rekomendacje pozytywnie opiniujące projekt i nie wymagały udzielenia odpowiedzi. Jeden wniosek dotyczył sposobu przebiegu konsultacji, a 23 wnioski zawierały konkretne pytania i uwagi. Wśród nich przeszło połowa odnosi się pozytywnie do projektu ITS wnosząc jedynie drobne pytania.
– ITS-em zainteresowani byli nie tylko mieszkańcy, ale też przedsiębiorcy – dodaje Agnieszka Kijas z MZUiM – Firmy pytały głównie o aspekty techniczne. Sprawa ta jednak rozwiąże się w późniejszym czasie, ponieważ całość inwestycji znajduje się na etapie koncepcji, która będzie podstawą do stworzenia finalnego projektu.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że projekt ITS Tychy zyskał przychylna opinię Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło w Tychach, Stowarzyszenia Sportowego NOL-TYCHY oraz prezesa Tyskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Z raportem można zapoznać się tutaj.

(Źródło: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach)