Cała treść

„Kodeks dobrych praktyk – wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”-relacja z seminarium

1Ponad 70 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium szkoleniowym pn. „Kodeks dobrych praktyk – wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”, które odbyło się 9 czerwca w Lublinie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z ITS POLSKA Oddział Lubelski. Współorganizatorem seminarium był Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI).
Patronat nad seminarium objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Prezydent Miasta Lublin. Partnerami merytorycznymi zostali:  APM, IKOM, MSR TRAFFIC, Sprint, Trax elektronik, Kapsch, Neurosoft, Siemens oraz Star ITS.
Medialnie seminarium wsparł: portal www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz www.BRD24.pl.
Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi tendencjami usprawnienia ruchu drogowego, osobowego i transportowego, wynikającymi z aktualnych światowych osiągnięć stosowanych w technice ITS oraz w zakresie regulacji prawnych w obszarze ITS. Seminarium było poświęcone również konfrontacji między teorią stosowanych rozwiązań technicznych i prawnych, a rzeczywistym stanem istniejącym na drogach Lublina, drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Dla mniejszych miast w ramach szkolenia uwzględniono rolę „małych systemów zarządzania ruchem”, np. informacje o komunikacji zbiorowej, podstawowe rozwiązania systemów zarządzania ruchem – koordynacja liniowa.
Seminarium umożliwiło wymianę opinii samorządowców, praktyków, jako przedstawicieli firm oraz naukowców związanych z transportem drogowym w świetle planowanego innowacyjnego rozwoju regionalnego, opartego na modelu poczwórnej helisy.
Seminarium podzielono na trzy panele, na zakończenie każdego z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów.
3Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm i instytucji mieli możliwość uzyskania aktualnych informacji dotyczących Kodeksu Dobrych Praktyk w systemach miejskich i pozamiejskich, sposobu wdrażania systemów ITS, procesu przygotowawczego wdrożenia systemu ITS, a także uwarunkowań prawnych w zakresie osiągania celów systemów ITS, ochrony danych osobowych w systemach ITS.
Zaprezentowano również wdrożone systemy ITS oraz efekty ich działania m. in. w Lublinie, Poznaniu, Łodzi i Trójmieście.
Ponadto uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z wybranymi technologiami w zakresie sterowania ruchem, detekcji pojazdów i zarządzania drogowymi sygnalizacjami  świetlnymi, a także z zagadnieniem radiokomunikacji w inteligentnym transporcie.
Obecni podczas seminarium przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  – Ziemowit Cyndrowski oraz Krzysztof Modelewski zaprezentowali Krajowy Punkt Dostępowy, który jest skutecznym narzędziem komunikacji w systemie drogowym. Projekt ten stanowi kolejny krok w realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.
Podczas seminarium zrealizowano pilotażową formę szkolenia, połączoną z techniką diagnostyczną – ankietową, uwzględniającą przede wszystkim aspekt edukacyjny, poprzez porównanie stosowanych teoretycznych rozwiązań technicznych i prawnych, z istniejącym, rzeczywistym stanem wdrożonych systemów.
Na zakończenie seminarium głos zabrał Tomasz Kamiński – Prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, zachęcał także wszystkich do aktywnego włączenia się w prace Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS, działającego przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA.
Wśród prelegentów seminarium znaleźli się (zgodnie z kolejnością wystąpień): Tomasz Kamiński (ITS POLSKA), Krzysztof Modelewski (GDDKiA), Mariusz Kołkowski (SPRINT), Daniel Kasprzycki (APM PRO), Przemysław Staśkowiak (Kapsch Telematic Services), Aneta Moreton (Neurolex), Janusz Wróbel (Neurosoft), Krzysztof Witoń (Siemens), Martna Abnedrot (Star ITS), Paweł Magryta (Politechnika Lubelska), Tomasz Folwarski (MSR Traffic), Wiesław Graczyk (iKOM), Jacek Jarkowski (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).

Prezentacje >>

Galeria:

220 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7  5 4

 

 

Prezentacje>>