Cała treść

Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Luksemburgu

7 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (Rady TTE) w Luksemburgu, w którym wziął udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. W spotkaniu, obok ministrów transportu państw Unii Europejskiej, wzięła udział komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc.
Tematem rozmów były m. in.  bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz kwestia emisji tlenków azotu (NOx) w transporcie drogowym, a także przygotowania do sesji Zgromadzenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), która odbędzie się w Montrealu, w dniach 27 września – 7 października 2016 r.
Przed rozpoczęciem obrad Rady TTE minister A. Adamczyk wziął udział w spotkaniu ministrów ds. transportu krajów członkowskich Grupy Wyszehradzkiej (V4).
Przy okazji posiedzenia Rady doszło też do spotkań dwustronnych ministra Andrzeja Adamczyka z Ministrem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej, Romanem Brecely’em oraz wiceministrem Rozwoju Narodowego Węgier, László Mosóczim.
Podczas spotkań omówiono dalszą współpracę w ramach rozwoju szlaku drogowego Via Carpatia oraz priorytety prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2016 – czerwiec 2017) w dziedzinie transportu. Polska zaznaczyła, że Via Carpatia to niezwykle istotny regionalny projekt infrastrukturalny, mający perspektywę otwarcia Europy południowej na Turcję oraz Iran. Jego realizacja jest dla Polski priorytetem, gdyż w naszym przekonaniu przyczyni się do polepszenia spójności terytorialnej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Na spotkaniu ze stroną słowacką poruszono także kwestię rozwoju transgranicznych połączeń drogowych i kolejowych (m.in. w ramach korytarza sieci bazowej Bałtyk-Adriatyk). Na spotkaniu z delegacją węgierską omówiono natomiast doświadczenia obu krajów w zakresie systemów poboru opłat za użytkowanie dróg oraz kwestię utworzenia Kolejowego Korytarza Towarowego nr 11.
Delegacje umówiły się na kolejne spotkania, podczas których mogłyby pogłębiać dotychczasową współpracę, zarówno w formule bilateralnej jak i Grupy Wyszehradzkiej.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)