Cała treść

O bezpieczeństwie ruchu drogowego na Komisji Infrastruktury

9 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, w trakcie którego rozpatrzono rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.”. W posiedzeniu Komisji wziął udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, a raport przedstawił Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Konrad Romik.
-Przygotowane coroczne sprawozdanie ma wskazać problemy, jakie występują na polskich drogach, na niwelowanie których należy zwrócić szczególną uwagę. Naszym wspólnym celem jest zero ofiar śmiertelnych na polskich drogach – powiedział minister Andrzej Adamczyk.
We wstępie do prezentacji raportu minister A. Adamczyk stwierdził, że osiągnięcie przez Polskę zakładanych celów, czyli redukcji do roku 2020 liczby zabitych o co najmniej 50% i liczby ciężko rannych o co najmniej 40% w stosunku do roku 2010, wymaga zdynamizowania działań w poszczególnych obszarach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego też w prezentowanym sprawozdaniu po raz pierwszy zawarto rekomendacje na przyszłość. Wynikają one m.in. z dotychczasowych doświadczeń Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz wniosków z raportów instytucji opisujących stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w ostatnich latach.
Naszym celem jest z jednej strony pokazanie Państwu aktualnego stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, z drugiej zaś zwrócenie uwagi na ogrom pracy, jaki stoi przed nami wszystkimi. Nie tylko Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale także my wszyscy – posłowie, urzędnicy, członkowie organizacji pozarządowych, musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić obywatelom możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa na polskich drogach – podkreślił minister Adamczyk
Raport został przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2016 r. a następnie przekazany do Sejmu, Senatu i Prezydenta RP.
Szczegółowe informacje, w tym prezentacja nt. szczegółów raportu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.” dostępne są tutaj.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)