Cała treść

Warszawska Polityka Mobilności – inne podejście do transportu w mieście

Warszawska Polityka Mobilności to aktywne zarządzanie popytem na transport w mieście i aglomeracji. Zakłada priorytetowe traktowanie edukacji transportowej i zmianę świadomości społeczeństwa, prowadzące do zmiany sposobu odbywania podróży po mieście.
Warszawska Polityka Mobilności to dokument strategiczny wyznaczający cele i sposoby nowego, aktywnego sposobu zarządzania komunikacją w mieście. Po ponad 20 latach od uchwalenia pierwszej polityki transportowej i 6 latach realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” nowy dokument poszerza optykę spojrzenia na warszawski transport i zarządzanie nim. – To dokument, który niejako poszerza dotychczasowe ustalenia i przedstawia nowe rozwiązania – mówi Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Chcemy przede wszystkim uczynić miasto bardziej przyjazne dla niezmotoryzowanych, przywrócić miejskie funkcje obszarom centrum, nadal rozwijać transport publiczny i układy obwodnicowe.
Warszawska Polityka Mobilności zostanie przyjęta zarządzeniem Prezydenta Warszawy. Od 15 czerwca, rozpoczynają się konsultacje społeczne, które potrwają do 10 października.

(Źródło: Urząd m.st. Warszawy)