Cała treść

Motoryzacja w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

“Sektor motoryzacyjny wpisuje się w dwa – Reindustrializacja i Innowacyjność – spośród pięciu filarów rozwoju przedstawionych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – mówiła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas konferencji „Motoryzacja-Przemysł-Nauka”, której celem jest promocja współpracy przemysłu motoryzacyjnego z sektorem nauki.
“W 2017 r. spodziewamy się uruchomienia przez Opla fabryki silników w Tychach. Mamy też deklaracje Daimlera ws. budowy fabryki silników w Jaworze”  – zaznaczyła.
“Dostrzegamy również istotną rolę motoryzacji w transferze technologii i wdrażaniu postępu technicznego, co w konsekwencji przekłada się na rozwój całego kraju”  – podkreśliła wiceszefowa resortu.
Przedstawiła także „Program e-Bus”, który zakłada zbudowanie do roku 2025 silnego przemysłu autobusów elektrycznych. Celem „Program e-Bus” jest stworzenie polskiego autobusu elektrycznego, którego kluczowe komponenty jak bateria, falownik, układ napędowy czy infrastruktura ładująca będą produkowane w kraju przy wsparciu rodzimego potencjału naukowo-badawczego. Docelowo rynek e-autobusów ma osiągnąć wartość 2,5 mld zł rocznie.
Pod względem ilości produkowanych pojazdów Polska znajduje się na 8. miejscu w Europie. Nasz kraj stał się jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producentów pojazdów i komponentów motoryzacyjnych. Na 40 większych fabryk pojazdów i silników zlokalizowanych w tym regionie, aż 15 znajduje się w Polsce.
Przemysł motoryzacyjny na koniec 2015 r. generował 122 mld zł przychodów z całokształtu działalności, mając 12 proc. udziału w przetwórstwie przemysłowym.
W 2015 r. polski przemysł motoryzacyjny sprzedał za granicą towary o wartości ponad 20,5 mld euro. Podobnie jak w latach poprzednich zdecydowana większość produktów motoryzacyjnych trafiła do odbiorców w krajach Unii Europejskiej. Niezmiennie największym odbiorcą pozostają Niemcy, do których trafiło ponad 31 proc. polskiego eksportu z tego sektora.
W 2015 r. polskie fabryki opuściło 642 406 samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Jest to istotny wzrost produkcji o ponad 11 proc. w stosunku do 2014 r.
Podczas konferencji przedstawiono także informacje nt. instrumentów wspierających innowacyjność sektora, w tym przede wszystkim założenia pierwszego konkursu programu sektorowego dla motoryzacji pn. INNOMOTO. Instrument będzie realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Inteligentny Rozwój.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)