Cała treść

Nowi sygnatariusze Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

29 czerwca 2016 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się II oficjalne spotkanie dotyczące Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Tym razem Deklarację podpisało blisko 30 nowych Sygnatariuszy, w tym przedstawiciele przewoźników, zarządców, przedsiębiorstw  odpowiedzialnych za utrzymanie, jednostek certyfikujących. W gronie tym znaleźli się również reprezentanci związków zawodowych, stowarzyszeń, jednostek dydaktycznych i mediów, którzy zdecydowały się budować kulturę bezpieczeństwa. Ogółem Deklarację podpisało już nieomal 120 przedstawicieli rynku kolejowego.
Wzrastające zainteresowanie kulturą bezpieczeństwa jest pozytywnym sygnałem. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego powinno być priorytetem dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej i uzyskać wsparcie poprzez działania całego środowiska.
Trwałe podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz odpowiedni poziom prewencji można osiągnąć tylko wtedy, kiedy przedsiębiorcy, obok poprawy techniki i organizacji pracy, zadbają także o kształtowanie świadomości swoich pracowników. Poprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego musi towarzyszyć propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa.

 
(Źródło: Urząd Transportu Kolejowego)