Cała treść

Ruch na wojewódzkich trasach

Podsumowany został pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich. Najwięcej pojazdów porusza się odcinkami prowadzącymi do węzłów na trasach szybkiego ruchu.
– Badania natężenia ruchu są prowadzane co 5 lat. Pozwalają lepiej planować inwestycje i remonty. Ruch był badany w różnych miesiącach. W sumie było to 6 badań. Z pomiarów wynika, że natężenia ruchu na sieci dróg wojewódzkich wzrosło o 3 procent – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.
Największe natężenia ruchu zanotowano na trasie nr 223 łączącej Bydgoszcz z węzłem na trasie S5 w Białych Błotach. Porusza się nią blisko 24 tysiące pojazdów na dobę. Duży wzrost natężenia ruchu wystąpił na drodze wojewódzkiej nr 266 łączącej południe regionu z autostradą A1. Odcinkiem pomiędzy Aleksandrowem Kujawskim i Odolionem porusza się średnio ponad 14 tysięcy pojazdów na dobę. Natężenia ruchu przekraczające 10 tysięcy pojazdów na dobę występują także w Tucholi na drodze wojewódzkiej nr 240, w Inowrocławiu i Żninie na drodze wojewódzkiej nr 251 i Mogilnie na drodze wojewódzkiej nr 254.
Natężenia ruchu znacznie wzrosły także na drogach, które łączą duże miasta z terenami podmiejskimi. Na przykład trasą wojewódzką nr 273 w powiecie toruńskim porusza się około 4400 pojazdów na dobę, czyli o tysiąc więcej niż przed 5 laty. Z kolei na drodze nr 244 otaczającej od północy Bydgoszcz natężenia ruchu wzrosły z 3700 do 5200 pojazdów na dobę. Obie drogi na wielu odcinkach zyskały nową nawierzchnię.
W ciągu ostatnich 5 lat na niektórych drogach natężenia ruchu spadły. Stało się tak między innymi w Brodnicy, gdzie przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybudowano obwodnicę. Z kolei dzięki otwarciu odcinka autostrady z Torunia do Grudziądza o ponad połowę spadło natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 552 pomiędzy Lubiczem i Łysomicami w powiecie toruńskim.
Najmniejsze natężenia ruchu zanotowano na gruntowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 272 w powiecie świeckim pomiędzy Jeżewem i Grupą – niespełna 300 pojazdów na dobę. W ubiegłym roku na tej drodze wykonano na odcinku (800m) nową nawierzchnię betonową. W tym roku te prace będą kontynuowane na drodze wojewódzkiej nr 391 bezpośrednio przylegającej do DW 272 w kierunku miejscowości Buśnia. W kolejnych latach planowane jest wykonanie nawierzchni betonowej na całym gruntowym odcinku drogi 272.
Natężenia ruchu na bieżąco pozwala monitorować wdrożony w ubiegłym roku system elektronicznej ewidencji. W jego ramach na trasach zainstalowano między innymi 42 kamery.
Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w liczbach:

  • 27287 kilometrów liczy sieć dróg wojewódzkich w Polsce;
  • 23868 pojazdów na dobę porusza się drogą nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota;
  • 1730 kilometrów liczy sieć dróg wojewódzkich w regionie;
  • 3166 pojazdów na dobę to średnie dobowe natężenie ruchu dla drogi wojewódzkiej na Kujawach i Pomorzu;
  • 3 procent – o tyle wzrosły średnio natężenia ruchu na drogach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskiem.

 
(Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy)