Cała treść

Mieszkańcy UE korzystają z transportu publicznego ponad 150 razy w roku

Międzynarodowe Stowarzyszenie Publicznego Transportu Zbiorowego (UITP) opublikowało najnowszy raport, z którego wynika, że obywatele UE żyjący na obszarach miejskich używają transportu publicznego średnio 152 razy w ciągu roku (trzy razy w ciągu tygodnia).
Raport wskazuje, że w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) oraz Europy Północnej liczba podróży środkami transportu publicznego na mieszkańca obszarów miejskich utrzymuje się powyżej średniej UE.
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły do UE w roku 2004, 2007 i 2013 miały stosunkowo wysoki poziom popytu na transport publiczny. Występuje w nich jednak tendencja do spadku liczby  podróży, której przyczyną jest wzrost bezrobocia związany z kryzysem finansowym.
Z kolei w krajach bałtyckich, na Węgrzech i w Chorwacji  udało się zatrzymać proces spadku popytu na transport publiczny, od roku 2010 odnotowuje się umiarkowany wzrost liczby przejazdów.
Raport wskazuje również, że w roku 2014 aż  57,9 miliarda podróży w Europie odbyło się przy użyciu środków transportu publicznego.

 
(Źródło: Eltis)