Cała treść

W lipcu ruszy program INNOTABOR

“W lipcu br. wspólnie z NCBiR uruchomiony zostanie program sektorowy  INNOTABOR, którego celem jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności branży taboru szynowego” – zapowiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas konferencji „Tabor Szynowy-Przemysł-Nauka”.
Wsparcie dla branży będzie pochodziło z Programu Inteligentny Rozwój. Budżet najbliższego konkursu to 196 mln złotych.
INNOTABOR wesprze firmy oraz konsorcja przedsiębiorstw w realizacji projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe, bądź tylko prace rozwojowe. W  wyniku tych prac powstaną innowacyjne rozwiązania dla taboru szynowego do przewozów pasażerskich, towarowych i specjalizowanych.
“Sektor kolejowy jest jedną z kluczowych branż wskazanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – przypomniała wiceminister Emilewicz.
Na przestrzeni ostatniej dekady, polscy producenci taboru szynowego oraz ich kooperanci istotnie zwiększyli swoją konkurencyjność i odnoszą coraz większe sukcesy na międzynarodowym rynku. Przeciętne zatrudnienie kształtuje się na poziomie 11 tys. osób i w ostatnich trzech latach utrzymuje się na nie zmienionym poziomie. Przychody producentów taboru z całokształtu działalności w 2015 roku wyniosły 5,3 mln zł.
Liderem wśród producentów taboru szynowego jest PESA w Bydgoszczy. Wielkość przychodów tego producenta to ok. 30% całego sektora. Drugim co do wielkości producentem taboru szynowego jest Newag w Nowym Sączu. Spółka ta jako pierwsza z branży weszła w 2013 roku na warszawską giełdę. W obszarze wagonów towarowych największym producentem jest Spółka Wagony Świdnica.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)