Cała treść

System viaToll przyniósł ponad 6 mld zł przychodu w ciągu 5 lat

Do końca czerwca bieżącego roku na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) z tytułu opłat drogowych pobranych w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat wpłynęło 6 332 876 580 złotych. Każdego dnia roboczego kwota ta powiększa się o kolejne 5 mln. Pieniądze te w całości przeznaczane są na utrzymanie, rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce.
Na przychody systemu viaTOLL, który w tym roku świętuje swoje pięciolecie, składają się opłaty pobierane manualnie bądź za pośrednictwem urządzeń viaAUTO od kierowców pojazdów osobowych na państwowych odcinkach płatnych autostrad A2 i A4 oraz opłaty pozyskane za przejazdy samochodów ciężarowych po liczącej ponad 3 145 km sieci dróg płatnych.
– System viaTOLL to ogromny sukces, zarówno pod względem jego sprawności, jak i efektywności kosztowej. Najlepiej świadczy o tym fakt, że wydatki związane z jego budową i wdrożeniem zwróciły się w ciągu niecałych 18 miesięcy – poinformował Marek Cywiński, dyrektor zarządzający firmy Kapsch Telematic Services, będącej operatorem systemu viaTOLL.
Całkowite nakłady inwestycyjne na infrastrukturę viaTOLL, będącą własnością Skarbu Państwa, wyniosły 1,129 mld zł. Z kolei koszty operacyjne, na które składają się m.in. obsługa punktów poboru opłat, sieci dystrybucji, czy utrzymanie i zasilanie infrastruktury technicznej wyniosły w sumie 1,082 mld zł. Oznacza to, że zysk netto KFD wyniósł ponad 4,121 mld zł.
– Średni koszt obsługi użytkowników i utrzymania systemu stanowi jedynie 15% kwoty przychodów KFD, reszta to czysty zysk Skarbu Państwa, który może służyć dalszej modernizacji i rozbudowie sieci dróg – mówił Marek Cywiński. – Co więcej, procentowy udział kosztów operacyjnych będzie cały czas malał wraz z włączaniem kolejnych odcinków do sieci dróg płatnych – dodał Cywiński.
Obecnie w systemie viaTOLL zarejestrowanych jest ponad 910 tys. pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony i ponad 72 tys. autobusów.
Pojazdy o emisji spalin w klasie EURO 4, 5 i 6 stanowią ponad 60% wszystkich zarejestrowanych w systemie viaTOLL, a niemal 11% to ciężarówki z najbardziej rygorystyczną normą EURO 6. Najmniej ekologiczne pojazdy (EURO 0, 1 i 2) stanowią niecałe 19%.
Użytkownicy zarejestrowani z systemie viaTOLL w przeważającej większości (blisko 80%) rozliczają się za pomocą kont przedpłaconych (pre-pay). Tylko co piąty (20,8%) korzysta z kont z odroczoną płatnością (post-pay).
Od 1 czerwca 2012 roku z systemu szybkiej i wygodnej płatności elektronicznej skorzystać mogą również kierowcy samochodów osobowych podróżujący po płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA (A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica). Usługa płatności elektronicznej viaAUTO stanowi wygodną alternatywę wobec obowiązującego na tych odcinkach manualnego systemu poboru opłat i daje możliwość wnoszenia opłat za przejazd autostradą bez zatrzymywania się: wystarczy zwolnić, podjechać pod szlaban i przejechać, gdy ten automatycznie się otworzy. Kierowcy korzystający z płatności elektronicznej przejeżdżają przez place poboru opłat nawet do pięciu razy szybciej niż ci, którzy wybierają tradycyjną płatność manualną. Do końca czerwca br. sprzedano ponad 54 tys. urządzeń viaAUTO. Wkrótce liczba ta może się jednak znacząco zwiększyć, ponieważ już 8 lipca rusza specjalna akcja promocyjna pod hasłem „Szerokiej Polski!”.
W ramach promocji operator systemu zaoferuje 70 tys. urządzeń pokładowych viaAUTO w wyjątkowo atrakcyjnej cenie 25 zł (regularna cena samego urządzenia, bez doładowania, to 135 zł).

 
(Źródło: viaTOLL)