Cała treść

Dni otwarte w GDDKiA

Wychodząc naprzeciw licznym propozycjom dotyczącym infrastruktury drogowej w Polsce, przedstawianym przez inżynierów, naukowców oraz przedsiębiorstwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna serię cyklicznych spotkań z podmiotami chcącymi przedstawić nowe pomysły i rozwiązania techniczne, pozwalające na usprawnienie procesu inwestycyjnego w zakresie budowy dróg.
– Od kilku miesięcy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawcami i ekspertami z branży budowlanej pracuje nad rozwiązaniami, które pomogą w optymalizacji procesu budowlanego, tak aby w jak najszerszym zakresie zrealizować zapisy Programu Budowy Dróg Krajowych. W trakcie prac powołanego w tym celu Komitetu Sterującego i grup eksperckich pojawiło się wiele nowych pomysłów i technologii, które można by z powodzeniem zastosować w procesie inwestycyjnym. Wielu przedsiębiorców, instytucji, a także osób prywatnych zgłosiło swoje pomysły. Wspólnie z dyrektorem Jackiem Bojarowiczem chcemy wykorzystać ten potencjał i stworzyć możliwość prezentacji tych pomysłów, nowych metod, które są dostępne na rynku, tak aby GDDKiA mogła je wykorzystać przy realizacji następnych inwestycji – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podczas briefingu zorganizowanego 7 lipca 2016 r. w siedzibie MIB.
Spotkania będą organizowane w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 10:00 w siedzibie centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Wezmą w nich udział eksperci GDDKiA, specjalizujący się w dziedzinach, których będą dotyczyć prezentacje przedsiębiorców.
O szczegółach dotyczących organizacji poszczególnych spotkań GDDKiA będzie informować na stronie internetowej.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)