Cała treść

Wrocławski system ITS w gronie finalistów prestiżowego konkursu UE

Projekt pn. Inteligentny system transportu „ITS Wrocław” znalazł się w gronie finalistów konkursu RegioStars Awards 2016.
Celem organizowanego co roku konkursu jest identyfikacja i promocja dobrych praktyk w rozwoju regionalnym. Komisja Europejska wyróżnia oryginalne i innowacyjne projekty, które mogą się stać inspiracją dla innych regionów. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach.
W tegorocznej edycji, wśród 23 finalistów z 14 państw UE, są  aż 4 projekty z Polski:

  • Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku (w kategorii CityStar: innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju miejskiego),
  • Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (w kategorii Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu),
  • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin “PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach (w kategorii Zrównoważony rozwój: gospodarka cyrkularna),
  • Inteligentny system transportu „ITS Wrocław” realizowany przez miasto Wrocław (w kategorii CityStar: innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju miejskiego).

Grono finałowych projektów wybiera niezależne jury. Każdej inwestycji z listy finałowej zapewniana jest dodatkowa promocja. Ceremonia, podczas której zostaną wyłonieni zwycięzcy, odbędzie się 11 października w Brukseli podczas European Week of Regions and Cities. Nagrodą główną dla zwycięzcy w każdej kategorii jest puchar RegioStars oraz certyfikat wystawiony przez komisarza ds. Polityki Regionalnej Corinę Creţu i przewodniczącego jury RegioStars.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)