Cała treść

Aktualizacja opisu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

W dniu 12 lipca 2016r.  Komitet Sterujący ds. krajowych inteligentnych specjalizacji zaakceptował 3 wersję Szczegółowych Opisów 20 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, wypracowane przez Grupy Robocze ds. kis, w skład których wchodzą przedstawiciele biznesu oraz nauki.
Szczegółowe opisy stanowią obowiązującą wytyczną w zakresie zgodności projektów finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej 2014-2020 z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami.
Krajowe inteligentne specjalizacje są obszarami B+R+I zidentyfikowanymi w procesie przedsiębiorczego odkrywania, których rozwój przyczyni się do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki.
Wśród 20 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji znajdują się m.in. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE, w zakresie których wchodzą Inteligentne systemy transportowe oraz Inteligentne pojazdy.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)