Cała treść

Pół miliarda na kolej

Ponad 475 mln euro na modernizację kluczowej infrastruktury kolejowej – tyle otrzyma Polska dzięki – zatwierdzonej właśnie przez KE – kontynuacji ośmiu kluczowych projektów w tym zakresie. Obejmują one kilka regionów kraju i dotyczą kilkuset kilometrów trakcji. Najwięcej – ponad 300 mln euro – zainwestowanych zostanie w województwach łódzkim i mazowieckim.
Komisja Europejska zatwierdziła kontynuację ośmiu dużych projektów zakładających poprawę infrastruktury kolejowej w Polsce w latach 2014-2020. Realizację projektów rozpoczęto w latach 2007–2013. Dotyczą one setek kilometrów linii kolejowych biegnących przez różne regiony Polski.
Odcinki te zostaną zmodernizowane zgodnie z celami inwestycji finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Cele te zakładają promowanie zrównoważonego transportu, usunięcie „wąskich gardeł” w najważniejszej infrastrukturze sieciowej i poprawę jakości połączeń na poziomie UE wzdłuż głównych korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).
W latach 2014–2020 w projekty te zainwestowanych zostanie ponad 475 mln euro z Funduszu Spójności. Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu powiedziała: – Inwestycje te przyczynią się do poprawy połączeń w kraju, do szybszej, bezpieczniejszej i bardziej przyjaznej dla środowiska mobilności i połączą Polskę z ogólnounijnymi sieciami transportu. Modernizacja infrastruktury kolejowej nie tylko zwiększa konkurencyjność gospodarczą regionu, ale także ma pozytywny wpływ na środowisko, a także na jakość codziennego życia obywateli. Dlatego jestem szczególnie dumna z tych projektów.
W ramach czterech projektów, na które z Funduszu Spójności przeznaczy się 319,3 mln euro, usprawnione zostaną połączenia między województwem mazowieckim i łódzkim. Projekty zakładają modernizację istniejących linii kolejowych, poprawę bezpieczeństwa i skrócenie czasu przejazdu, zarówno w przypadku pociągów pasażerskich, jak i towarowych. Dzięki tym projektom poprawią się połączenia z i do Warszawy.

 
(Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)