Cała treść

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zacieśnia współpracę z Politechniką Koszalińską

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich i Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe podpisały porozumienie o współpracy z Politechniką Koszalińską. Porozumienie ma pozwolić na tworzenie wspólnych projektów edukacyjnych, badawczych i naukowych.
Stronom zależy na tym, by wszystkie trzy podmioty odniosły wymierne korzyści. ZZDW i Laboratorium Drogowe pomogą studentom PK w uzupełnieniu wiadomości teoretycznych wiedzą praktyczną na budowach prowadzonych przez ZZDW. Politechnika włączy się natomiast w organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji z udziałem kadry technicznej ZZDW, ZLD i kadry naukowej Politechniki Koszalińskiej.
Drogownictwo jest jedną z wielu branż rozwijających się bardzo szybko. Każdego roku pojawiają się na świecie nowe pomysły na tworzenie i zastosowanie nowych materiałów budowlanych. Zmienia się ich skład, wytrzymałość na różne czynniki i wpływ na środowisko. Zmiany zachodzą również w podejściu do bezpieczeństwa na drogach, tworzeniu nowych rozwiązań projektowych i nowatorskiej organizacji ruchu. Zarówno Politechnika jak i ZZDW śledzą nowe trendy, porozumienie ma pomóc w stworzeniu platformy, która pozwoliłaby na systematyczną wymianę informacji.
Ważny jest również rozwój i współpraca komórek badawczych. Dziś Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe działające przy ZZDW, pełni przede wszystkim funkcje usługowe, sprawdzając parametry techniczne próbek materiałów dostarczanych przez wykonawców i producentów. Bada też, czy oddawane odcinki dróg spełniają normy techniczne, wymagane przez inwestora. Dzięki dobremu wyposażeniu może również służyć studentom z kierunku drogowego. Przyszłością są bowiem obiektywne badania nowych technologii, które pozwoliłyby na porównywanie różnorodnych parametrów.  Jednocześnie badania tego typu byłyby znakomitą okazją, by naukowcy mogli publikować wyniki prac i pisać świetne doktoraty. Obiektywna wiedza służyłaby wówczas wszystkim użytkownikom dróg, nie tylko sygnatariuszom podpisanego porozumienia.

 
(Źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich)