Cała treść

ICT Proposers’ Day 2016 – dofinansowanie wyjazdu

Komisja Europejska pokryje koszty transportu 11 osobom z Polski, które chciałyby uczestniczyć w ICT Proposers’ Day 2016.
Największe spotkanie informacyjno-brokerskie w obszarze ICT- ICT Proposers‚ Day 2016 odbędzie się w dniach 26-27 września, w Bratysławie. Spotkanie organizuje Komisja Europejska we współpracy z sieciami NCP i EEN. Podczas niego zostaną omówione tematy nadchodzących konkursów związanych z ICT w programie Horyzont 2020.
ICT Proposers’ Day 2016 będzie także okazją do spotkania potencjalnych partnerów do projektów składanych w obszarze ICT i w pozostałych obszarach tematycznych programu Horyzont 2020, gdzie kluczowe jest zastosowanie technologii ICT. Podczas sesji networkingowych będzie możliwość prezentacji organizacji, obszarów badawczych i pomysłów projektowych oraz zapoznania się z pomysłami innych uczestników spotkania, a tym samym nawiązania bezpośrednich kontaktów pod przyszłą współpracę.
Podobnie jak w poprzednich latach, Komisja Europejska sfinansuje podróż (wyłącznie koszty transportu) naukowcom i przedsiębiorcom z tzw. nowych krajów członkowskich. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)