Cała treść

INNOTABOR – dotacje na innowacyjny transport kolejowy

16 sierpnia wystartuje kolejny sektorowy konkurs w Programie Inteligentny Rozwój. INNOTABOR sfinansuje projekty dotyczące taboru szynowego, polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych, bądź tylko prac rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 30 września 2016 r.
“Sektor kolejowy jest jedną z kluczowych branż wskazanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego modernizacja przełoży się nie tylko na wzrost konkurencyjności firm działających w tym obszarze, ale również komfort i bezpieczeństwo podróżujących” – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
W pierwszej edycji konkursu na firmy lub konsorcja przedsiębiorstw czekać będzie pula 196 mln złotych. Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. wpisanie się prac B+R w agendę badawczą programu INNOTABOR oraz zobowiązanie do wdrożenia wyników projektu. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi mieścić się w przedziale od 1 do 65 mln złotych. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W  wyniku zrealizowanych przedsięwzięć powstaną innowacyjne rozwiązania dla taboru szynowego do przewozów pasażerskich, towarowych i specjalizowanych.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)