Cała treść

Konsultacje zmiany Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.

25 lipca 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Konsultacje mają charakter otwarty. Ministerstwo zaprasza wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii do projektu. Formularz do zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Dokument został również wyłożony w siedzibie Ministerstwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.
Termin na wyrażanie opinii o projekcie upływa 2 września 2016 r.
Konferencja poświęcona projektowi odbędzie się 29 sierpnia br. o godz. 12:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie).
Projekt i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)